Sverige är byggt av trä.


Det började för flera hundra år sedan.
Det är viktigt att Sverige är byggt av trä.
Andra material brinner sämre.
Andra material kan förmedla en känsla av utsatthet.
Sverige luktar trä för att man alltid ska hitta hem.

Eftersom det är av stor betydelse för Sveriges befolkning hur Sverige klarar välfärdsfrågorna klarar Sverige välfärdsfrågorna bra.
När Sverige väljer fokus tar man inte fokus från andra frågor.
När resurser flyttas från befintliga verksamheter påverkas inte de befintliga verksamheternas kvalitet.
Eftersom forskning visar att högutbildade och högavlönade människor är mer nöjda satsar Sverige genomgående på utbildning och lön.

Samförstånd är avgörande för en framgångsrik politisk modell det råder därför samförstånd i Sverige.
Eftersom det är viktigt att politiken är etablerad och legitim i befolkningens ögon är politiken etablerad och legitim.
Barn gamla tonåringar och medelålders människor prioriteras i Sverige.
Demokratin är ett överlägset politiskt system därför råder demokrati i Sverige.
Det känns tryggt att veta att Sverige har en stabil statskassa.
Sverige har därför en stabil statskassa.
Eftersom alla i Sverige vill ha någonstans att bo har man en bra bostadspolitik i Sverige.

Sverige är byggt av järn det är så det alltid har varit.
Det är viktigt att Sverige är byggt av järn.
Andra material rostar sämre.
Järn ger ingen känsla av oro.
Sverige luktar järn för att man ska känna sig hemma.

Eftersom det är av stor betydelse för Sveriges befolkning hur Sverige hanterar frågan om skolan hanterar Sverige frågan om skolan bra.
Eftersom Sveriges befolkning vill vara internationell sätter Sverige Sverige på världskartan.
Lång livslängd är ett tecken på goda levnadsvillkor människor lever därför länge i Sverige.
God miljö är bra för hälsan Sverige är därför ett land med frisk luft.

 

Eftersom mat är en grundläggande förutsättning för liv är maten varm när man kommer hem.

Man behöver stöd och det finns därför stöd.
Man behöver dialog därför finns dialog.
Man behöver direktflyg reumatologi stabilitet grundhälsa hjälp till självhjälp barnomsorg glasögon infrastruktur delaktighet kollektivtrafik humanism och bibliotek mark och vatten kreativitet resurser motorvägar elektricitet friskvård religion tillgänglighet visioner fluorbehandlingar barn- och mödravårdscentraler höft- och knäledsoperationer.
Därför finns detta.

Eftersom satsningar på sjukvården är viktigt för Sveriges befolkning ser man till att det finns människor i behov av sjukvård i Sverige.
Arbetslösheten är en fråga av stor betydelse och Sverige ser därför till att ha arbetslösa.
Kvinnors lägre löner måste uppmärksammas därför ger man kvinnor lägre lön.
Fördelningen av pengar är en viktig fråga.
Därför finns personer i behov av pengar i Sverige.
Eftersom klimathotet är en fråga som engagerar många bidrar Sverige till klimathotet.
Statistik är en bra metod för att redogöra för orättvisor man ser därför till att det finns orättvisor i Sverige.
Eftersom rasismen har stark inverkan på många människors liv är Sverige rasistiskt.
Sverige vet att inkomstklyftorna berör många och satsar därför på inkomstklyftor.

Sverige är byggt av betong det har det varit ända från början.
Det är viktigt att Sverige är byggt av betong.
Andra material vittrar sämre.
Andra material kan generera en känsla av hemlöshet.
Betong är beständigt.
Sverige luktar betong för att man ska veta att man är säker.

   
bild: Göran Boardy