Timbro om Timbros Organisation

Timbro är en del av Stiftelsen Fritt Näringsliv (SFN). På uppdrag av det svenska näringslivet ska Timbro "främja idéutveckling och opinionsbildning kring marknadsekonomins och den fria företagsamhetens betydelse för ekonomisk tillväxt och välfärd". Markus Uvell är chef för Timbro. Timbro är partipolitiskt obundet. Timbros anslag från Stiftelsen Fritt Näringsliv uppgår till ca 25 miljoner kronor per år. Timbro har ca 20 anställda.

Timbros genomgående devis: Fria marknader, personlig frihet och öppna samhällen.

 

 

Begreppsverkstan om Begreppsverkstans Organisation

Begreppsverkstan är en samverkan mellan de öppna konstnärsorganisationerna KRO/KIF, KKV Gbg, KKV Bohuslän, Konstnärscentrum Väst, Digitala Bildverkstan, Grafik i Väst. På uppdrag av dessa ska Begreppsverkstan uppmärksamma konstens produktionsvillkor och bedriva opinionsbildning kring kulturens och den fria konstens betydelse för liv och samhälle. Begreppsverkstan är partipolitiskt obundet. Begreppsverkstans samlade ekonomiska tillgångar är begränsade genom medfinansiering från Västra Götalandsregionen och KUN – BUS Kollektiva Upphovsrättsersättningsnämnd (BUS=Bildkonst Upphovsrätt i Sverige). Begreppsverkstan bygger på ideellt arbete och har inga anställda. Pengarna ska användas för att på olika sätt undersöka konstens samhälleliga situation och villkor. 

Begreppsverkstans genomgående devis: Fri konst, solidaritet och frihet från panik.