Timbro om Timbro

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.
Timbro erbjuder en omfattande verksamhet som involverar långt fler än de 15-20 personer som är anställda på Timbro. De programområden vi för närvarande fokuserar på är folkkapitalism, välfärd och reformstrategi, bistånd och global utveckling samt kultur. Inom ramen för Timbros verksamhet driver vi också Timbro Medieinstitut.
Vi publicerar 10-15 böcker, ca 20 rapporter samt ordnar omkring 100 seminarier, möten och arrangemang varje år. Flera av våra medarbetare är flitigt anlitade som kommentatorer och debattörer i olika medier. Huvuddelen av vår verksamhet är koncentrerad till Stockholm men vi är också verksamma i södra Sverige genom Timbro Syd.
Vårt eviga uppdrag handlar om att tillgängliggöra omistliga liberala klassiker och vinna nya generationer för våra idéer. Sedan 2003 driver Timbro den ettåriga idéutbildningen Stureakademin som riktar sig till ungdomar i 20–25 årsåldern. Utbildningen är uppkallad efter Sture Eskilsson, som i början av 1970-talet skissade på en långsiktig näringslivsstrategi för ett friare samhälle. Eskilssons arbete ledde till att Timbro bildades 1978.
Tankesmedjans natur är frihetlig och Timbro fungerar som en plattform för individer. Dynamik och åsiktsskillnader är berikande.
Efter drygt trettio år är vårt grundläggande uppdrag detsamma, även om mycket har förändrats.

Varmt välkomna!

 

 

Begreppsverkstan om Begreppsverkstad för Konsten

Begreppsverkstans uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för en mångstämmig kultur, yttrandefrihet, konstnärlig frihet och ett öppet, demokratiskt och solidariskt samhälle. Vi tror på allas rätt att i frihet forma sitt liv i samarbete med andra och att ta ansvar för det gemensamma. Det är viktigt för arbetet i en begreppsverkstad är att engagera kritiskt tänkande personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar, omformulerar och bär idéer.
Begreppsverkstan vill erbjuda en avgörande verksamhet som berör långt fler än de 10 personer som arbetar ideellt på Begreppsverkstan. Det vi för närvarande fokuserar på är tillit till konstens möjligheter och radikala strategier för en offentligt finansierad  konst och kultur. Inom ramen för Begreppsverkstans verksamhet bedriver vi också  Fortbildning och Uppdatering i Konst och Kultur för beslutsfattare inom ramen för vårt Adoptionscentrum.

Utöver Begreppsverkstan organiserar medlemssorganisationerna konstnärer som iscensätter hundratals utställningar, konstprojekt, seminarier, workshops, möten och arrangemang varje år. Alltför sällan är dessa anlitade som kommentatorer och debattörer i olika medier.
Vårt eviga uppdrag handlar om att synligliggöra konstens nödvändighet i ett demokratiskt samhälle, för att nya generationer ska kunna bygga ett samhälle som vill vara ett samhälle för människorna. En radikal strategi för att uppmärksamma konstens betydelse och produktionsvillkor har under senare år blivit alltmer anglägen. Det ledde till att Begreppsverkstad för Konsten (i dagligt tal Begreppsverkstan),                 i samarbete mellan de öppna konstnärsorganisationerna KRO/KIF, KKV Gbg, KKV Bohuslän, Konstnärscentrum Väst, Digitala Bildverkstan, Grafik i Väst, bildades 2011.
Sedan 2011 driver Begreppsverkstan även Adoptionscentrum för konstadoptioner av beslutsfattare, som avser motverka att dessa hamnar i konstnärligt och kulturellt utanförskap.

Konsten är en utvidgningsbar del av människans medfödda språkförmåga och Begreppsverkstan arbetar för en betydande utvidgning av konstens handlingsutrymme. På så sätt kan vi fortsätta att utveckla vår storartade mänskliga förmåga att ställa både enkla och obesvarbara frågor.
Begreppsverkstans natur är mångstämmig och fungerar som en plattform för samverkan. Oenighet kring begreppen är näringsrik vardagsmat.

Efter drygt 100 000 år är konstens grundläggande uppdrag detsamma, även om mycket har förändrats.

Varmt välkomna!