I februari 2011 började vi modellera idéerna kring en Begreppsverkstad för Konsten. När vi slog fast vad det var vi ville uppnå; en uppgraderad syn på konstens mellanmänskliga och samhälleliga betydelse, stod det klart att det övergripande behovet handlade om makt. Att ta större tuggor tolkningsföreträde vad gäller konstens situation och villkor i vårt samhälle idag. Mycket större.

Hur gör man det då?
När vi sökte förebilder inom området Opinionsbildning/tolkningsföreträde, lyste en stjärna klarare än andra; högerns tankesmedja TIMBRO som startades 1978. Idag lever vi med en regering vars långsiktiga mål är att montera ner den generella

  välfärdspolitiken (Anders Borgs "Generell välfärdspolitik – bara magiska ord", 1992.) och där ingår den offentligt finansierade konsten och kulturen.
Vi menar, tvärtom, att det är grundläggande nödvändigt med en offentligt finansierad konst och kultur i ett samhälle som strävar efter att stärka och fördjupa demokrati.
Timbro har 25 miljoner om året att propagera för. Med en sådan plånbok kan man genomföra en hel del. Göra snygg hemsida. Beställa rapporter av flyhänta skribenter. Ordna seminarier och allt möjligt. På Timbros sida finns mycket att hämta för en oppositionell Begreppsverkstad med mycket liten plånbok. Vi tänker använda den för att försvara och förbättra konstens handlingsutrymmen.