Vi vill samverka, verka och påverka.

Begreppsverkstan är en gemensam plattform för samverkan mellan de öppna demokratiska konstnärsorganisationerna i Västsverige.
Vi vill samverka, verka och påverka.

Samverka, för att tillsammans synliggöra de resurser vi förfogar över genom våra organisationers olika syften och uppdrag; genom våra verkstäder, våra fackliga och förmedlande uppdrag.

 

Verka för att konsolidera och mobilisera: för att gemensamt stärka konstens och konstnärernas position och villkor i samhället .

Påverka för att hävda den fria konstens nödvändighet i ett demokratiskt samhälle.

   
bild: Nina Bondeson