Om Begreppsverkstad för konsten

Begreppsverkstan är ett redaktionellt samarbete mellan de öppna konstnärsorganisationerna KRO/KIF (Konstnärernas Riksorganisation/Sveriges Konsthantverkare & industriformgivare) väst, KC väst (Konstnärscentrum), KKV Göteborg (Konstnärernas Kollektivverkstad), KKV Bohuslän, Digitala Bildverkstan Göteborg och Grafik i Väst.
 
Syftet är att försöka skapa en överblick över och synliggöra konstens situation och villkor i dagens samhälle. Att uppmärksamma konst- och kulturpolitikens potentialer och konsekvenser. Genom att artikulera konstnärlig erfarenhet inifrån området vill vi ta större tuggor tolkningsföreträde och hävda den fria och oberoende konstens nödvändighet.

Bildkonsten och konsthantverket uppvisar ett otroligt brett spektrum av kunskapsbildning; från den poetiskt ordlösa visuella gestaltningen till den konceptuella immaterialitetens analytiska begreppslighet och alla tänkbara korsningar däremellan.
Vad betyder denna mångstämmiga heterogenitet som konsten visar fram? Vad spelar den för roll, enskilt, mellanmänskligt, samhälleligt?

 

Vad är konst och vad har vi den till?

Vem äger makt och inflytande över hur vi ser på konsten i dagens samhälle?
Hur konstitueras konstbegrepp? Vem talar, vem lyssnar, på vilka villkor formuleras det allmängiltiga?
Hur tar man sig makt och befogenhet?

Den offentligt finansierade konsten och kulturen är satt under hård press och spelas ut mot vård, skola och omsorg. Men rådande synsätt på konst och samhälle är inga naturgivna fenomen. De skapas av människor och de måste diskuteras, ifrågasättas och hållas i rörelse.

Begreppsverkstan vill ge utrymme för erfarenheterna runt konsten.
 
Hur har det varit?

Hur är det?

Hur kan det bli?

Hur bör det bli?