Ideologisk grundbult

Konsten är en möjlig utvidgning av vårt naturliga språk; ett existentiellt verktyg för mellanmänsklig kommunikation. Konsten måste respekteras som möjlig yrkesverksamhet, men den är inte ett yrke i sig själv. I kraft av sin språklighet är konsten en allmänmänsklig tillhörighet.

 

Politisk grundbult

I ett öppet och demokratiskt samhälle ges den fria konsten möjlighet att kritisera kulturen, vårt gemensamma samhällsbygge. En offentligt finansierad konst och kultur tar tillvara och tydliggör ömsesidigheten i den fria konstens betydelse för demokratin och demokratins betydelse för den fria konsten.

   
bild: Nina Bondeson