Här beskrivs hur en verklighetens konstnär kan adoptera en politiker eller annan beslutsfattare som behöver konstpedagogisk assistans vad gäller vetskap om och insikter i konstens produktiva verklighet.

Ny förenklad adoptionsmanual i 3 steg:
1. Maila ufo@begreppsverkstan.se
2. Tala om vem du vill adoptera.
3. Skicka med en eller ett par porträttbilder på dig själv. Färg eller svart/vitt. Storlek     ca 700 x 820 pixlar.

 

 

Alla bilderna görs av Nina Bondeson i nära samarbete med Begreppsverkstans Adoptionscentrums Föreståndare Poly Commota.

Det är sedan upp till varje adoptivkonstnär hur mycket arbete den lägger ner på kontakten med sin adoptivbeslutsfattare. Även symbolhandlingen: att adoptera kan räcka.

   
bild: Nina Bondseson