För en bättre konst- och kulturpolitik:
adoptera en beslutsfattare.


Det ställs allt större krav på konstnärer att kompensera för den okunskap som sprider sig vad gäller synen på konsten som mellanmänsklig kommunikation och villkoren för konstnärligt skapande arbete. Till och med vår kulturminister verkar ha problem med att förstå vad konst och kultur betyder och under vilka villkor som konst skapas. Kulturministern uppvisar, tillsammans med många andra beslutsfattare, tecken på konstnärligt, kulturellt utanförskap.

Begreppsverkstan har kommit fram till att konstpedagogiskt stöd behöver sättas in där nöden är som störst.

 

Vi öppnar därför detta adoptionscentrum där konstnärer som vill sprida kunskap om konstens nödvändighet, kan ansöka om att adoptera en politisk eller administrativ beslutsfattare och berätta om och förklara vad som krävs för att konsten ska kunna göras.

Vi hoppas att på detta sätt kunna sätta in nödiga konstpedagogiska stödåtgärder där politiken som rör (eller borde röra) den gemensamt finansierade konsten formuleras. Detta för att minimera risken att konst- och kulturpolitiska beslut fattas i ovetskap om konstens produktionsvillkor.

Poly Commota, föreståndarinna för Adoptionscentrum i Konsten

   
bild: Nina Bondeson