entré >>>

Begreppsverkstad för Konsten menar att dagens kulturpolitik marginaliserar konstens betydelse för individ och samhälle. Begreppsverkstan är därför (partipolitiskt obunden) i opposition mot den rådande ordningen.